Snyk Radio: Symfonikeren Per Nørgård

”En symfoni er et værk hvor bevægelsen, fremdriften, er som en klar udfoldelse af materialet. Når det har en ubønhørlighed, noget – som Sibelius kalder det – ”tvingende”, omkring det man er i gang med.”

Per Nørgård er ved at svare på det enkle men store spørgsmål: Hvad er en symfoni?, stillet af hans yngre komponistkollega Svend Hvidtfelt Nielsen som indledning på en intens, nysgerrig og dybsindig samtale om den gamle mesters livslange og frugtbare kamp med denne den klassiske musiks nobleste storform.

Per Nørgaard